Комунальний заклад

Структура та органи управління закладом

Структура органів управління дошкільним закладом передбачена Статутом і включає в себе такі компоненти: загальні збори колективу, педагогічну раду, батьківський комітет, раду закладу.

Кожна ланка будує свою роботу у відповідності з річним планом роботи закладу на основі поєднання колегіального і одноосібного принципів управління, виключаючи при цьому дублювання функцій один одного.

Вищим органом управління в дошкільному закладі є загальні збори, де вирішуються найважливіші проблеми життєдіяльності колективу та є дієвим засобом формування громадської думки і ефективним засобом демократизації управління у закладі. Діє Рада дошкільного закладу, до повноважень якої включено розгляд питань навчально-виховної, методичної, фінансово-господарської діяльності, зміцнення матеріально-технічної бази закладу. Засідання загального складу ради закладу проводиться не менше 4 разів на рік (за потреби – більше).

Структура та органи управління закладом