Комунальний заклад

Забезпечення безпеки та здоров’я дошкільників в цифровому світі ІКТ

Забезпечення безпеки та здоров’я дошкільників в цифровому світі ІКТ

bezp1Будь-якого педагога і батька хвилює цілком закономірне питання про можливу негативну дію комп’ютерної техніки на організм дитини. Зазвичай дітям дошкільного віку рекомендують знаходитися від 15 до 20 хвилин, а то і не більше 10 хвилин. Багато дітей проводять за комп’ютером значно більше часу без яких-небудь шкідливих наслідків. Визнаючи, що комп’ютер — ново-потужний засіб інтелектуального розвитку дітей, необхідно пам’ятати, що його використання в розвитку дітей старшого дошкільного віку вимагає ретельної організації, як самих занять, так і усього режиму в цілому.

При роботі комп’ютерів і інтерактивного устаткування в приміщенні створюються специфічні умови: зменшуються вологість, підвищується температура повітря, збільшується кількість важких іонів, зростає електростатична напруга в зоні рук дітей. Напруженість електростатичного поля посилюється при обробці кабінету полімерними матеріалами. Підлога повиннна мати антистатичне покриття, а використання килимів і килимових виробів не допускається.

Для підтримки оптимального мікроклімату, попередження накопичення статичної електрики і погіршення хімічного і іонного складу повітря необхідно: провітрювання кабінету до і після занять, вологе прибирання до і після занять. Заняття із старшими дошкільниками по навчанню комп’ютерної грамотності   проводимо один раз в тиждень в першу половину дня по підгрупах — о 10-11-й годині ранку. Саме в цей час у дітей найвища розумова активність і найбільша ефективність засвоєння знань і навичок при найменших психофізичних затратах організму Неоднакова інтенсивність розумової діяльності дошкільників спосте­рігається і в різні дні тижня — її рівень зростає до середини тижня і є низьким на початку тижня — понеділок — і в кінці — п’ятниця. Тому інтелектуальне навантаження протягом тижня слід розподіляти так, щоб найбільший його обсяг припадав на вівторок і середу а з чет­верга навантаження поступово зменшувалося. На початку занять вихователі пояснюють дошкіль­никам основні правила безпечної поведінки біля комп’ютера. У своїй роботі педагог повинен обов’язково використовувати комплекси вправ для очей.

Єдиний стандарт в 15-20 хвилин поголовно для усіх не приймаємо. Швидше за все, доречнішою буде диференціація залежно від типу монітора, клавіатури і так далі при розрахунку максимального часу, який можна проводити за комп’ютером, бажано враховувати усі технічні показники наявної системи. Найвірніший індикатор негативної дії комп’ютера — це самопочуття дитини.

В той же час, педагог повинен досконало знати зміст усіх комп’ютерних програм, їх операційну характеристику (специфіку технічних правил дії з кожною з них). Побудова кожної гри має свої особливості. Заняття з однією підгрупою, що включає діяльність дітей за комп’ютером, пізнавальну бесіду, гру, гімнастику для очей та ін. може тривати від 20 до 25 хвилин. При цьому діти можуть бути за екраном не більше 7-10 хвилин. Враховуючи, що одночасно займаються не більше 3-5 дітей (це безпосередньо залежить від кількості комп’ютерів і вибраної форми роботи), для обслуговування однієї вікової групи вимагається не менше 2 годин.

Тільки педагог — майстер може винести таке навантаження і правильно використовувати комп’ютер як потужний засіб індивідуальної дії на інтелектуальний, емоційний і моральний розвиток кожного малюка.

Загалом, аби комп’ютерні заняття не шкодили здоров’ю дитини, варто дотримуватись таких правил:

-          дитина повинна сидіти з прямою спиною , повністю поставивши ступні на підлогу;

-          передпліччя дитини має перебувати в горизонтальному положенні , під кутом 90 ° до плечових частин рук , лікті і долоні дитини повинні знаходитися на одній висоті з настільним комп’ютером (його клавіатурою і мишкою ) ;

-          монітор повинен знаходитися на столі на відстані не менше 75 см від дитини , а екран монітора розташований на 10-20 см нижче рівня очей ;

-          розмір миші або кульового маніпулятора повинен бути відповідним .

Неправильне використання проектора , може заподіяти шкоду зору дітей. При роботі з проекторами слід дотримуватися таких правил:

-          необхідно ясно і чітко повідомити всім користувачам про те , що не можна дивитися в лінзу проектора ;

-          потрапивши в промінь , користувачі не повинні дивитися на глядачів ;

користувачам слід нагадувати про те , щоб вони сиділи спиною до променю проектора ;

- при використанні проектора за дітьми треба вести постійне спостереження.