• Свежие комментарии

  • Архивы

  • Рубрики

   • Рубрик нет
  • Мета

  • Річний звіт про діяльність закладу

   Організація освітньої роботи в дошкільному навчальному закладі у 2016-2017  навчальному році здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305), нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234),інших нормативно-правових актів.

   Відповідно до плану роботи Департаменту освіти Вінницької міської ради та комунальної установи «Міський методичний кабінет», упродовж 2016-2017 навчального року діяльність КЗ «ДНЗ №38 ВМР» спрямовувалася на вирішення методичної проблеми : «Формування педагога-новатора, професіонала високого рівня, з метою методологічної переорієнтації навчально-виховного процесу, спрямованого на розвиток особистості дитини для досягнення якісно нового освітнього рівня»та на виконання таких річних завдань:

   1.Поглиблення роботи ДНЗ з  економічного  виховання як важливого засобу  ранньої соціалізації дітей дошкільного віку.

   2.Спрямування діяльності колективу щодо здійснення соціального захисту дитини та охорони дитинства.

   3.Підвищення якості освіти через активне упровадження основ інновацій у роботу ДНЗ.

   4.Продовження створення умов  для  збереження оптимального рухового режиму, загартування та зміцнення здоров’я дітей, використовуючи сучасні методи оздоровчо-розвивального напрямку та різноманітну дитячу діяльність.

   Зміст освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі реалізується  відповідно до вимог чинної освітньої  програми  для дітей від 2 до 7 років«Дитина»  (наук. кер. проекту – Огнев`юк В. О.) – нова редакція 2015 року . Використовувались парціальні освітні програми:

   -  «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт. – Борщ Р. М., Самойлик Д. В.) – чинна до кінця навчального року;

   -  «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт. -  Березіна О. М., Гніровська О. З.,  Линник Т. А.).;

   -  «Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей дошкільного віку (авт. – Лохвицька Л.В.);

   -  «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. – Лохвицька Л. В.);

   -  «Дитина у світі дорожнього руху», програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху (авт. – Тимовський О.А., Репік І.А.);

   -  «Казкова фізкультура»,  програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. — Єфименко М. М.);

   -  «Мудрі шахи», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи (авт. – Семизорова В.В.,  Духновська О.І., Пащенко Л.Ю.).

   Відповідно до меморандуму про співпрацю Вінницької обласної молодіжної громадської організації «Школа Рівних Можливостей» та Департаменту освіти Вінницької міської ради в рамках проекту «Формування соціально-фінансових навичок у дитячому середовищі» в 2016-2017 навчальному році в закладі впроваджувалась  програма соціальної та фінансової освіти дітей від 3-х до 6-ти років «Афлатот».

   Методична робота з педагогічними кадрами дошкільного закладу впродовж навчального року будувалась  на принципах доступності, індивідуалізації, диференціації, безперервності. В кінці навчального року було проведено анкетування педагогів з метою оцінювання методичних заходів педагогами та вивченням пропозицій щодо планування на новий навчальний рік. Результати анкетування свідчать про достатньо високий рівень проведених заходів.  Методична робота в ДНЗ була максимально гнучкою, сприяла підвищенню інноваційного потенціалу  педагогів – у роботі з педагогами переважали інтерактивні форми методичної роботи, в яких мав можливість взяти участь кожний    педагог.

   Заслуговує на увагу результативність проведених  форм методичної   роботи, в ході яких широко використовувались   елементи креативного характеру : творчі звіти, дискусії, практичне моделювання власних розробок, захист проектів тощо.

   Упродовж  навчального року атестувались десять педагогів.  Атестація проводилась відкрито, демократично. Педагоги відзвітували  перед колегами та представили власні досягнення  педагогічної майстерності за п’ять років на підсумковому засіданні атестаційної комісії, а саме: активна участь в методичних заходах ДНЗ та міста, проведення показових режимних моментів, просвітницька робота з батьками тощо. За підсумками атестації присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» — Савіній О.С., Безклейній О.О., Д’яковій О.М, Медяній О.В., Редько А.В, Степанюк У.І. ; відповідає кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої категорії» — Панасюк Н.П.; встановлено 9 тарифний розряд – Рудик В.В.; відповідає раніше встановленому 9 тарифному розряду – Цимбал Т.І., Пасічник А.В.

   Курсову перепідготовку при КВНЗ «ВАНО» пройшли  згідно плану на поточний навчальний рік вихователі Медяна О.В., Сус Л.Д., Цетковська Н.Ю., Багрій Н.П.   та відзвітувались перед колегами на педагогічній годині.

   Слід відмітити творчу співпрацю педагогів-наставників та молодих спеціалістів Міхаліної О.Б. та Ямцун П.Р., Кулеші Т.В. та Кривоніс В.М., Цетковської Н.Ю. та Химич М.І., Яремчук Н.Л. та Салюк М.І., Кужільної  Л.В. та Манзюк Ю.В.

   Участь педагогів в різних методичних заходах сприяла підвищенню теоретичного рівня, вдосконаленню практичних навичок і вмінь з методик дошкільної освіти.  На базі нашого закладу на високому рівні було організовано методичне об’єднання для вихователів груп раннього віку на тему: « Розвиток пізнавальної активності і самостійності у  дітей раннього віку в процесі експериментально – дослідницької діяльності » (08.12.2016 р.) та заняття міської школи молодого вихователя (2 – й рік роботи) на тему «Використання сучасних ІКТ в роботі вихователя дитячого садка» (11.05.2017 р.).

   Поставлені перед педагогічним колективом завдання на навчальний рік були успішно реалізовані. Всі пріоритетні завдання дошкільного закладу 2016-2017 навчального року розглядались на педагогічних радах. Високий професіоналізм, вміння відстоювати власну громадянську та педагогічну позиції  виявили вихователі Панасюк Н.П., Рудик В.В., Медяна О.В., Цимбал Т.І. на педагогічній раді  «Діяльність колективу щодо здійснення соціального захисту дитини та охорони дитинства». При проведенні ток – шоу «Правова мозаїка»  педагоги Редько А.В., Д’якова О.М., Безклейна О.О. проявили творчу активність та толерантність, вміння прислухатись до думки один одного, виділяти основні проблеми правового виховання на сучасному етапі.   На високому рівні проведена педагогічна рада «Формування професійної компетентності педагогів через інноваційну діяльність», на якій педагоги визначили основні напрями ефективного використання інноваційної діяльності в ДНЗ, поділилися власним досвідом роботи з впровадження ППД, інноваційних методик та технологій. Проведена педагогічна рада «Економічне виховання як важливий засіб ранньої соціалізації дітей дошкільного віку» носила інтерактивний характер, що спонукало педагогів до активної участі в обговоренні питань освітньої діяльності, сприяла розвитку педагогічної майстерності.

   Заслуговує на увагу проведення консультацій  з використанням інтерактивних методів, коли педагоги  не лише сприймають інформацію, а й залучаються до широкого обговорення теми, що висвітлюється, діляться власними доробками, досвідом. Для вирішення річних завдань були підготовлені змістовні консультації для педагогів за  темами «Наслідки насильства щодо дітей», «Основи інноваційних процесів в освітній діяльності ДНЗ», «Форми роботи з економічного виховання дошкільників».

   Впродовж навчального року повністю розкрита тема семінару-практикуму для педагогічних працівників «Організація та методика керівництвом образотворчою діяльністю дітей дошкільного віку». Даний семінар підвищив фаховий рівень, знання та вміння педагогів з питань методики роботи з дітьми по навчанню їх образотворчій діяльності, розвитку творчості.

   З метою поглиблення  знань про створення необхідних умов для організації мовного середовища дошкільників, форми, методи, прийоми навчання дітей діалогу та роль педагога в засвоєнні дітьми діалогічного спілкування проведено тригодинний інтерактивний семінар  «Організація діалогічного спілкування дошкільників».

   З метою надання теоретичної та практичної допомоги педагогічним працівникам у  впроваджені та використанні сучасних технологій сталого розвитку та виховання соціально адаптованої, відповідальної особистості, що мислить стратегічно, протягом року працювала творча група під керівництвом Міхаліної О.Б. Члени творчої групи Гаврилова Н.В., Савіна О.С., Безклейна О.О., Д’якова О.М., Рудик В.В. розробили перспективне планування «Дошкільникам  — освіта для сталого розвитку», спрямували роботу на своєчасне підтримання творчого потенціалу дошкільників, забезпечення психолого – педагогічного супроводу розвитку дитини у дошкільні роки.

   З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, проведена підписка на періодичні видання. Вихователем – методистом Долгановою О.А. на допомогу педагогам оновлено  електронну картотеку методичної літератури та статей періодичних видань.

   Відповідно до річних завдань проводились колективні перегляди. Під час відкритих показів роботи педагоги закладу презентували заняття інтегрованого змісту з питань:« Формування  правових уявлень, а також полікультурне виховання дошкільників під час тематичних розваг »: (музичний керівник Редько А.В.);« Використання методів арт- терапії у роботі з дітьми раннього віку (вихователь групи раннього віку № 1 Панасюк Н.П.); «Творчий розвиток дітей на музичному занятті з використанням методики К.Орфа» (музичний керівник Степанюк У.І.).

   Проведені майстер-класи вихователями Савіною О.С. «Екологічне виховання дошкільників за технологією Г.Тарасенко» та Рудик В.В. Сенсорно-пізнавальний розвиток дітей дошкільного віку за технологією М.Монтессорі» налаштували педагогів на творчий пошук  ефективних  методів, сприяли підвищенню знань та вмінь педагогів з використання новацій в освітній роботі з дошкільниками.

   Педагогічні читання «Дошкільникам – освіта для сталого розвитку» розкрили коротке теоретичне обґрунтування ідей освіти для сталого розвитку, опис змісту і організації освітнього процесу, а також охарактеризували навчально-методичні засади пропонованого навчального курсу.

   Впродовж року в ДНЗ здійснювалась  робота методичного кабінету з самоосвіти педагогів, що проводилась в основному за такими напрямками:

   -           самоосвіта педагогів з різних аспектів життєдіяльності дітей;

   -           ознайомлення з періодичною професійною пресою;

   -           поглиблена індивідуальна робота над науково-методичною темою досвідченими педагогами з різних аспектів  дошкільної освіти.

   Більшість педагогів ДНЗ за власним вибором працюють над певною методичною роботою. Теми для поглибленої роботи, обрані педагогами, є актуальними і сприяють забезпеченню якісно нових підходів до розвитку, навчання і виховання дитини дошкільного віку.

   Варто відмітити, що систематично та цілеспрямовано педагогічний колектив здійснював інноваційну діяльність на рівні впровадження інноваційних технологій, методик, програм, позитивного педагогічного досвіду.

   Упродовж навчального року вивчений та узагальнений досвід роботи вихователя Савіної О.С. «Естетико – екологічне виховання за методикою Г.Тарасенко».

   Вдумливо та творчо працювала КулешаТ.В. за технологією ТРВЗ. Вона вчить дітей нестандартно мислити, розвиває креативність, уяву дошкільників.

   Вихователь Сус Л.Д. навчає своїх вихованців нетрадиційним методам малювання за методикою Л.Шульги. Вона оригінально будує свої заняття і добивається відчутних результатів. Цікавий сюжет, вдало підібраний музичний супровід, елементи психогімнастики, сенсомоторні вправи, прийоми імпровізації, фантазування сприяють активності дітей. Їм цікаво, а отже навчаються бачити красу як прояв дива, створеного людиною.

   Павлік Л.В. впроваджувала методику Н.Гавриш «Розвиток мовлення дітей засобами художнього слова». Проводячи інтегровані заняття різної спрямованості, вона вчила своїх вихованців складати творчі розповіді, розвивала зв’язне мовлення, під час якого реалізується головна функція мовлення – комунікативна, розвивали словник, формувала граматичну будову мовлення, розвивала мовні здібності, здатність миттєво актуалізувати потрібні слова, доречні саме в конкретній ситуації.

   Вихователі Гаврилова Н.В. та Васильківська В.В. впроваджують  в практику роботи авторську методику «Розвивальне читання» Л.В.Шелестової. Їх вихованці легко та з задоволенням вивчають букви, читають склади, мають високий рівень знань про навколишній світ.

   Цетковською Н.Ю. та Головатюк Ю.І. протягом року планомірно проводилась робота з морально – етичного виховання засобами казок за Л.Фесюковою. В процесі спеціально організованих занять та в повсякденному житті малюки засвоювали моральні цінності та модель моральної поведінки.

   Значних результатів в роботі з дітьми досягли вихователі  Савіна О.С. та Паланиця Н.І., які вчать дітей любити, милуватись та берегти природу рідного краю за методикою Г.С. Тарасенко. Робота з дітьми з естетико – екологічного виховання  проводились на високому емоційному рівні.

   Яремчук Н.Л. працювала над розвитком логіко -математичних здібностей дошкільників за технологією Н.Баглаєвої. Індивідуальні та індивідуально-групові заняття проводились у формі інтелектуальних ігор, логічних загадок, інтелектуальних перлинок та сприяли засвоєнню дітьми логічних прийомів мислення.

   Тусьмук Т.В. впроваджувала досвід вихователя-методиста ДНЗ №21 Клунської Н.С.  «Використання словесних ігор і розвивально-коректурних таблиць в розвитку мови, мислення, пам’яті дошкільників». Позитивні результати в розвитку пам’яті, мислення, навчання дітей зв’язному мовленню і переказу свідчать про ефективність використовуваного нею досвіду.

   В 2016 – 2017 навчальному році з дітьми систематично проводились тематичні заняття, бесіди, Дні здоров’я, розваги, спортивні свята, конкурси читців, дидактичні ігри, в яких також були відображені всі пріоритетні завдання дошкільного навчального закладу.

   Педагогічний колектив знаходився в постійному пошуку використання

   інноваційних методів та прийомів навчання та виховання дітей, спираючись на педагогіку співробітництва, а саме:

   -           надавати дітям права вибору;

   - чути дітей, іти за ними;

   -  стимулювати до пізнавальної діяльності;

   -  винести на перспективу нездійсненні сьогоденні пропозиції;

   -           підтримати несміливих, невпевнених у собі дітей.

   Вихователям вдалося подолати стереотипи використання стандартних занять і сміливо впроваджувати заняття інтегрованого типу, що і підвищило рівень результативності навчально-виховного процесу.

   Упродовж навчального року було проведено одне комплексне вивчення в молодшій групі №6 (вихователі Савіна О.С., Шампула О.В.)  та  чотири тематичні перевірки: «Стан роботи з правового виховання дітей  старшого дошкільного віку»  (старші  групи № 3,8,9,12,15 Вихователі: Козак С.Ю., Виговська І.В., Гаврилова Н.В., Васильківська В.В., Орлик О.Л., Цимбал Т.І., Пасічник А.В., Паланиця Н.І., Саранча Л.В., Цетковська Н.Ю. ), «Ефективність організації інноваційної діяльності» (усі вікові групи), «Стан роботи з економічного виховання в ДНЗ» (молодші групи №6,10,13,14; середні групи №5,7,11,16; старші групи №3,8,9,12,15.), «Готовність дітей старших груп до навчання в школі» (старші  групи № 3,8,9,12,15 Вихователі: Козак С.Ю., Виговська І.В., Гаврилова Н.В., Васильківська В.В., Орлик О.Л., Цимбал Т.І., Пасічник А.В., Паланиця Н.І., Саранча Л.В., Цетковська Н.Ю. ) .

   Зміст та матеріали даних вивчень узагальнені в довідках із зазначенням термінів, відповідальних осіб, питань для перевірки, висновків та зауважень за результатами вивчення. Результати вивчень були оголошені на педагогічних радах закладу.

   Відповідно до плану роботи Департаменту освіти Вінницької міської ради та міського методичного кабінету,  з метою постійного залучення до творчої, пошукової діяльності вихователів, підвищення на цій основі їх педагогічної майстерності, інноваційної культури, рівня компетентності, вміння продукувати перспективні ідеї, реалізовувати їх у практичній діяльності, розглядати навчальний процес як сходинки у духовному зростанні дитини,  упродовж 2016-2017 навчального року педагоги закладу брали участь у  міському  конкурсі «Кращий навчально-методичний посібник 2016». Так вихователь Яремчук Н.Л. здобула перемогу (ІІ місце) у номінації «Соціально  — психологічна робота» ( навчально – методичний посібник «Соціальна адаптація дітей  — переселенців в умовах дошкільного навчального закладу» ).

   Досвід роботи педагогів Долганової О.А. та Міхаліної О.Б. висвітлювався на сторінках фахового інформаційного збірника для директора школи та завідуючого дитячим садком  у статті ««Афлатунчик» — програма роботи гуртка соціальної  та фінансової освіти дітей старшого дошкільного віку» (вересень 2016р).

    

   В 2016 – 2017  навчальному році з дітьми систематично проводились тематичні заняття, бесіди, Дні здоров’я, розваги, спортивні свята, конкурси читців, дидактичні ігри, в яких також були відображені всі пріоритетні завдання дошкільного навчального закладу.

   Завдання та зміст фізичного виховання в дошкільному навчальному закладі визначається змістом Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та освітньою програмою «Дитина» (лист МОН про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» № 1/11-16163 від 09.11.2015р.).

   В дошкільному закладі створені умови для роботи з фізичного виховання:

   –       обладнана спортивна зала;

   –       спортивний майданчик;

   –       осередки рухової активності в групах;

   –       прогулянкові майданчики.

   Матеріальне середовище в дошкільному закладі створюється заради здоров’я вихованців, забезпечення їх оптимальною кількістю рухових локомоцій, фізичного розвитку тіла, оздоровлення та вдосконалення всього організму, задоволення потреб у самостійній руховій діяльності.

   Виконання програмових вимог в усіх вікових групах  здійснюється з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей, стану їхнього здоров’я, фізичного розвитку, фізичної підготовленості.

   Ефективність роботи по фізичному вихованню в закладі  забезпечується комплексним застосуванням традиційних засобів фізичного виховання: фізичні вправи, заняття з фізичної культури, ранкова гімнастика, гімнастика пробудження після денного сну, загартовуючі процедури, фізкультурні свята та розваги, рухливі ігри, самостійна рухова діяльність, дні та тижні здоров’я тощо. Фізкультурні заняття є пріоритетними у роботі ДНЗ. Проводяться вони в усіх вікових групах, у першій половині дня, з усією групою дітей.

   В кожній віковій групі оформлені  осередки рухової активності з необхідною атрибутикою (м’ячі різних розмірів, стрічки, мотузки, кеглі, скакалки, обручі, султанчики, килимки з нашитими ґудзиками, серсо, ребристі дошки, різнокольорові прапорці, мішечки з піском, кільцекиди тощо).  Суттєве значення має фактор вільного доступу дітей до обладнання.

   Заслуговує на увагу велика кількість нестандартного фізкультурного обладнання, виготовлене руками вихователів та батьків, яке є привабливим для дітей та розширює можливості реалізації  творчого підходу педагогів.

   Відповідно віку дошкільнят оформлені рухливі ігри та атрибути до них, створені картотеки рухливих ігор.

   Прогулянкові майданчики забезпечені необхідним обладнанням, естетично оформлені, доцільно озеленені деревами та кущами, що забезпечує можливість проводити заняття та інші фізкультурні заходи в усі пори року на свіжому повітрі і допомагає закріплювати набуті на заняттях вміння та навички, розвивати рухові якості — спритність, швидкість, силу, витривалість, сміливість.

   Вище зазначене сприяє вдосконаленню рухової активності дошкільнят.

   Слід відмітити якісну роботу вихователів груп раннього віку Багрій В,М., Кужільної Л.В., Панасюк Н.П., Манзюк Ю.В., Д’якової О.С., які під час організації фізкультурно-оздоровчої роботи використовують виразне, емоційне та доступне мовлення, різноманітні методи, прийоми, реалізують сучасні підходи.

   Всі дошкільні групи систематично планують і проводять піші переходи по території дитячого садка та за його межі, фізкультуру на повітрі.

   Велика увага приділяється загартуванню дитячого організму. Створена система загартовуючи процедур: гігієнічна гімнастика, повітряні ванни, оздоровчий біг, гімнастика для очей, обливання ніг  тощо. Вихователі груп з великою відповідальністю відносяться до проведення загартовуючи процедур, здійснюють  індивідуальний підхід  до дітей, які прийшли після хвороби.

   Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий і систематичний медико-педагогічний контроль за станом      здоров’я, фізичним розвитком та руховою підготовленістю дітей. Зокрема  медичні сестри Мороз І.С., Стасенко Н.В. постійно здійснюють контроль за створенням санітарно-гігієнічних умов для проведення фізкультурних вправ, за оздоровчою роботою у всіх вікових групах. Вихователь-методист Долганова О.А.  щодня слідкує за виконанням заходів щодо рухового режиму педагогами, планує заходи щодо забезпечення дошкільного закладу обладнанням, здійснює контроль за доцільністю його використання. Результати контролю оформлюються у формі довідок, заслуховуються на педрадах, виробничих нарадах.

   Педагогами закладу  проводиться відповідна робота з набуття культурно-гігієнічних навичок під час вживання їжі (користування столовими приборами,   чергування у групі, сервірування столів і прибирання використаного посуду).

   Належна увага приділяється культурі прийому їжі.
   Збереження здоров’я дітей неможливе без валеологічної освіти дошкільнят та навчання їх поводження у надзвичайних ситуаціях. Так робота педагогів закладу спрямована на формування у дітей елементарних уявлень, понять та знань про здоров’я людини, вплив довкілля на його зміцнення, формування практичних умінь та навичок, виховання у дітей інтересу до зміцнення свого здоров’я. Ці завдання вирішуються в процесі різних видів занять, ігрової діяльності, бесід, екскурсій, наочних форм роботи тощо.

   Взаємодія з батьками з фізкультурно  — оздоровчої роботи   відображається у вигляді консультацій, бесід, зборів, днів відкритих дверей та інших заходів.

   Підводячи підсумок, можна зробити висновок, що в закладі систематично проводиться робота з фізичного розвитку дошкільнят. Рівень організації фізкультурно-оздоровчої роботи у  ДНЗ знаходиться на високому  рівні.

   В дошкільному закладі належна увага приділяється  повноцінному творчому розвитку особистості кожної дитини. Впродовж року працювало 12гуртків за здібностями та інтересами дітей, що давало можливість задовольняти потребу й цікавість дітей до певного виду діяльності, розвивати їхні природні задатки, активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість.

   Робота з організації освітнього процесу носила науково-методичний і пошуковий характер. Свої відносини з дітьми педагоги будували на основі педагогіки співробітництва та гуманізму, використовуючи особистісно — орієнтований підхід виховання та навчання дітей. Опиралися на особливості мислення дошкільників, однією із яких є наочно-образне сприйняття світу. Виготовляли та широко використовували різноманітний наочний матеріал, що полегшувало процес сприйняття матеріалу. Проводили  динамічні, тематичні. інтегровані, комплексні, сюжетні, сюжетно-ігрові, літературні заняття, екскурсії, цільові прогулянки.

   Педагогічним колективом дошкільного закладу  проводилась планомірна робота з підготовки дітей до навчання в школі. Відповідно до «Угоди про співпрацю» від 01.09.2016 року КЗ «ДНЗ №38 ВМР» спільно здійснював  організаційно – педагогічну роботу  з комунальним закладом «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 Вінницької міської ради».                  Реалізація наступності та перспективності між  навчальними закладами передбачає об’єднання комплексів організаційних та навчально-виховних заходів. Вподовж 2016 — 2017 навчального року  старші дошкільнята із великим задоволенням та масою позитивних емоцій відвідували уроки   у перших класах, шкільну бібліотеку,  спортивний та актовий залу, які знаходиться в стінах КЗ «ЗШ №11ВМР». Також були гостями на святі Першого дзвоника,  «Прощання з букварем», «Останнього дзвоника».

   Робота з батьками майбутніх першокласників  відображається у вигляді консультацій, бесід, зборів, днів відкритих дверей та інших заходів. Згідно плану були проведені батьківські збори «Роль батьків в психологічній підготовці дитини до школи». Заплановані та проведені консультації для батьків: «На порозі до школи», «Як допомогти дитині адаптуватись до шкільного життя» група №8, « Виховуємо маленького читача», « Готуємо руку до письма» група № 9, «Завтра в школу», група №3, «Фізична готовність дитини до школи – залог успішного навчання » група № 15та №12 . Впродовж року проводились тематичні виставки для батьків «Майбутньому школярику», «Сьогодні ми дошкільнята, а завтра — першокласники», « Все це потрібно для школи». В старших групах оформлені стенди-куточки «На порозі школи»,  матеріали яких систематично оновлюються. Періодично розміщуються матеріали з питань підготовки дітей до школи і на загальносадовому стенді для батьків.

   Робота з батьківською громадськістю в дошкільному навчальному закладі проводиться у відповідності до Закону України «Про дошкільну освіту», Конвенції про права дитини, Положення про дошкільний навчальний заклад, Положення про батьківський комітет дошкільного навчального закладу,  річного плану та направлена на інтеграцію родинного і суспільного виховання, збереження пріоритету родинного виховання, враховуючи інтереси, запити, цінності і матеріальне становище сімей.

   Аналіз роботи показав, що забезпечення єдності вимог дошкільного закладу і сім’ї у вихованні та навчанні дітей досягається завдяки проведенню з батьками традиційних та інтерактивних  форм роботи. Педагогічний колектив використовує різноманітні форми взаємодії дошкільного закладу та родини:

   -                   колективні: батьківські збори, дні відкритих дверей, спільні родинно-спортивні свята, звіт керівника про роботу дошкільного закладу;

   -                   групові  форми роботи з батьками: батьківські збори в групах, анкетування батьків, тренінги для батьків, консульпункти;

   -                   індивідуальні — консультації лікаря, медичної сестри, практичного психолога,  вихователів, вихователя-методиста, завідувача;

   -                   наочно – письмові: фото -, відео — виставки, конкурси, виставки психолого-педагогічної, популярної літератури, виробів декоративно- вжиткового мистецтва, тематичні теки, усні журнали, інформаційні блоки, ширми тощо.

   В кожній віковій групі оформлені сучасні куточки для батьків за різними рубриками, які інформують батьків про  життя дітей в групі і ДНЗ. Матеріали куточків постійно поповнюються та оновлюються інформацією відповідно до тижневиків, декадників, тематичних днів та актуальних питань.

   У батьківських куточках вихователі систематично розміщують інформацію різноманітної тематики про розвиток, виховання та навчання малюків дошкільного віку, знайомлять батьків з ефективними методами та прийомами формування у дошкільників різних форм активності тощо.

   Батьківські збори проводяться відповідно до річного плану. Для вивчення запитів, потреб і вимог сучасної сім’ї в дошкільному закладі проводиться анкетування батьків, вивчення і аналіз яких сприяє ефективному плануванню загальних та групових заходів. Таким чином, батьківські збори проводяться на різну тематику з використанням традиційних та нетрадиційних форм: круглі столи, практикуми, відеожурнали, тренінги, дискусії, презентації родинного виховання, майстер-класи тощо.

   Батьки вихованців закладу є активними учасниками навчально-виховного процесу, свят, розваг, виставок, конкурсів, що проводяться в дошкільному закладі, місті та області.

   Так, у 2017 році родина Довгих  здобула перемогу у конкурсі «У колі дружньої родини».  В загальноміському конкурсі «Колискова пісня» учасницею стала Васильківська В.В., мати  вихованки Волошиної Софії.

   Батьки щодня спостерігають динаміку розвитку закладу. Зворотній зв’язок простежується у їх фінансовій підтримці, особистій участі у прийнятті різнобічних рішень, пов’язаних з діяльністю установи та груп.

   На виконання Міської програми роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади на базі ДНЗ діє консультативний пункт по роботі з батьками дітей, які не відвідують дошкільний заклад, створено сайт закладу, який також вирішує завдання інформування батьків та громади про життя і перебіг подій в ДНЗ, а також створення позитивного іміджу закладу.

   Батькам надається консультативна допомога з питань виховання та навчання їхніх дітей через мережу Інтернет.В наступному році плануємо продовжувати та удосконалювати роботу в даному напрямку.

   Удосконаленню роботи з використання здоров′язбережувальних технологій  в інтегрованій діяльності педагогів в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний  контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців.

   В закладі є медичний блок, який складається з медичної та процедурної кімнат, ізолятора. Медичний кабінет на достатньому рівні забезпечений всім необхідним.

   Повний диспансерний медичний огляд дітей в ДНЗ проводиться один раз на рік. Контингент дітей, що мають хронічні захворювання і потребують поглибленого обстеження проходять його  1 раз на рік за показаннями, і надають до дошкільної установи медичну довідку,  яка фіксує зміни здоров’я дитини.

   Медичне обслуговування дітей ДНЗ здійснюють  старші медичні сестри. Результати обстеження лікарем й оцінки стану здоров’я дітей обов’язково доводяться до відома батьків.

   Медичні працівники в міру своїх повноважень контролюють дотримання санітарно-гігієнічних вимог фізкультурного та музичного  залів, приміщень, майданчиків. Беруть  участь у здійсненні медико-педагогічного контролю під час занять дітей фізичною культурою. Здійснюють контроль за станом здоров’я, нервово-психічного та фізичного розвитку дітей.

   Згідно з річним планом роботи дошкільного навчального закладу медичні працівники проводять серед працівників дошкільного закладу та батьків санітарно-освітню роботу. Форми й тематика – різноманітні. Медичні працівники оформлюють сан бюлетені, пам’ятки; проводять бесіди, виступають з доповідями на педрадах, батьківських зборах.

   Для батьків та учасників навчально-виховного процесу проводяться консультації медико-просвітницького спрямування; оформляються інформаційні стенди та куточки здоров’я. Питання, що стосуються медичного обслуговування та здоров’я дітей розглядаються на педагогічних заходах, нарадах при завідувачі, зборах трудового колективу. Проводиться індивідуальна робота з батьками.