• Свежие записи

 • Свежие комментарии

  • Архивы

  • Рубрики

  • Мета

  • МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС «ІННОВАТИКА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ – 2015»

   Дошкільний навчальний заклад №38 – переможець конкурсу, проведеного в рамках Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті — 2015» (диплом І ступеня в номінації «Розробка та упровадження в освітню практику інноваційних технологій, технічних засобів навчання, проектів, програм і рішень»).

   111В  рамках конкурсу Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті — 2015» Борак Наталією Анатолієвною та Долгановою Ольгою Анатолієвною була представлена експериментальна робота «Впровадження інноваційних проектів в навчально-виховний процес в сучасному ДНЗ».

   Головною метою сьогодення у сучасному ДНЗ є створення сприятливих умов, вибір форм і методів роботи, спрямованих на формування всебічно розвинутої, інтелектуальної свідомої особистості з чіткою життєвою позицією, яка зможе   гідно зробити вибір у майбутньому. Дитину, її гармонійний розвиток необхідно поставити в центр оновлених парадигм, в основу навчання і виховання. Звісно, це вимагає відмовитися від стереотипів, застарілих цінностей, підходів і взятися за пошук нових ідей. Саме тому, перед нами виникла проблема: дослідити шляхи розвитку інтелектуально–творчої особистості, які  є найбільш ефективними в дошкільному навчальному закладі.

   В результаті проведеної роботи ми:

   1. Ознайомились з теоретичними засадами інтелектуально – творчого розвитку особистості дошкільника в психолого – педагогічній   літературі.

   Більшість психологів визначають, щодо заохочення дошкільнят до

   пізнавальної активності, творчої діяльності варто використовувати різноманітні розвивальні завдання; правильно оцінювати досягнення дітей, не переривати творчий процес; утримуватися від негативних оцінок, приймати твердження вихованців; створювати ситуації вільного спілкування, обміну думками. Якщо вихователь ставить за мету розвиток потенційних творчих можливостей дитини, формування її як творчої особистості, він повинен оволодіти тими формами, методами і засобами педагогічної діяльності, які забезпечують розвиток креативних рис особистості, а також тих особистісних якостей, які сприяють розвитку успішній творчій діяльності.

   2. Створили модель розвитку інтелектуально – творчої особистості дитини – дошкільника.

   В даній моделі ми об’єднали зусилля фахівців у галузі дошкільної освіти: практичного психолога, вихователів, вузьких спеціалістів з різних напрямів організації творчої діяльності дітей в ДНЗ, які у співпраці з керівним складом створюють збагачений освітній простір для розвитку здібностей всіх вихованців та систему психолого-педагогічного супроводу інтелектуально – творчих дошкільників

   3. Реалізували модель розвитку інтелектуально – творчої особистості дошкільника шляхом проектної діяльності в ДНЗ №38.

   Реалізація моделі розвитку інтелектуально – творчої особистості дошкільника шляхом проектної діяльності сприяє створенню умов для оптимального задоволення і розвитку пізнавальних потреб кожної дитини; активізації пізнавальної діяльності вихованців; створення умов для максимальної самоактуалізації і самореалізації дітей в різних видах освітньої діяльності; вдосконалення творчості педагогів з допомогою стимулювання педагогічного пошуку; організації єдиного освітнього простору в установі і сім’ї, що забезпечує гармонійний розвиток особистості кожної дитини.

   4. Розробили навчально – методичне забезпечення роботи з інтелектуально– творчими дошкільниками.

   З метою забезпечення розвитку інтелектуально-творчого потенціалу дошкільників нами були розроблені проекти: «Використання інформаційно — комунікаційних технологій в ДНЗ для мстворення єдиного інформаційного середовища», співпраці дитячого садка та сім’ї щодо розвитку творчих здібностей дітей – проект «Обдарована дитина», реалізація завдань національного виховання проект «Світ малого українця», спрямованих на розвиток творчих та інтелектуальних здібностей у дітей дошкільного віку, створення у дошкільнят позитивного емоційного настрою і вміння звільнятися від напруги, скутості, навчання комунікативної та невербальної поведінки.

   Таким чином, робота в ДНЗ з розвитку інтелектуально – творчої особистості орієнтована на максимальну реалізацію потенційних можливостей дошкільників, розвиток їх нахилів, здібностей, так як в дошкільні роки є всі необхідні і достатні передумови для розвитку дитини як особистості. Але найголовніше — підтримка творчих дітей, від яких, в кінцевому рахунку, залежить наше майбутнє.