• Свежие записи

 • Свежие комментарии

  • Архивы

  • Рубрики

  • Мета

  • Звіт завідуючої ДНЗ №38 Борак Н.А. перед колективом і громадськістю за 2013-2014 н.р.

   Звіт завідуючої ДНЗ №38 Борак Н.А. перед колективом і громадськістю за 2013-2014 н.р.

                    Дошкільнийнавчальний заклад№38 вінницької міської ради розташований за адресою: вул. Ю.Смірнова, 6/а, працює за 12 годинним режимом.

   У своєму складі ДНЗ №38 має 16 вікових груп :

   -          3 групи — 3-го року життя ;

   -          4 групи — 4 — го року життя;

   -          3 групи – 5 – го року життя;

   -          4 групи – 6 – го року життя;

   -          2 групи — санаторного типу із малими та згасаючими формами туберкульозу.

   Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами. Педагогічний колектив складається з 38 педагогічних працівників ( 32 – вихователя, 3– музкерівника, завідувач, вихователь – методист, практичний психолог).

         Основною метою діяльності дошкільного закладу є виховання здорової, гармонійно розвиненої особистості, запобігання розладам фізичного і психічного розвитку та їх корекція, підготовка дошкільнят до навчання в загальноосвітній школі та інтеграція дітей у суспільство шляхом застосування інклюзивної освіти.

   У 2013 -2014 навчальному році організація навчально-виховного процесу здійснювалась згідно з Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні та програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

            Упродовж 2013-2014 навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головної методичної мети «Формування та збереження фізичного , психічного, духовного здоров’я малюків , всебічного їх розвитку забезпечення психологічного комфорту, атмосфери затишку, уваги та поваги до особистості дитини»та головних річних завдань:спрямування роботи на зростання духовного потенціалу дітей дошкільного віку засобами мистецтва;продовження роботи, спрямованої на посилення   налагодження партнерських взаємин з батьками, стимулювання інтересу батьків до змін у сучасному освітньому просторі та розв’язанні спільних завдань;продовження роботи щодо створення безпечних умов для формування всебічно розвиненої творчої особистості дитини та максимального забезпечення дітей дошкільного віку якісною освітою;розширення та уточнення   знань педагогів про формування основ моральної поведінки дітей дошкільного віку в умовах суспільного виховання.

   Пріоритетним напрямом роботи дошкільного навчального закладу є фізкультурно – оздоровчий напрямок, який проходить через всю організаційно-педагогічну та освітньо-виховну роботу.

   Організація методичної роботи з педагогічними кадрами має діагностично-прогностичний характер і базується на аналізі корекційно-розвивального, освітньо-виховного процесів. Найбільш дієвими виявилися такі традиційні та інтерактивні форми методичної роботи: педагогічні читання, семінари-практикуми, психолого – педагогіні семінари, майстер — класи, тренінги, педагогічні ради.

   Аналіз роботи педагогічного колективу показав, що педагоги спрямували свою роботу на різнобічний, гармонійний розвиток дітей, на розвиток їх знань, вмінь та навичок.

   Результативність освітньо – виховної роботи стала можливою завдяки особистісному зростанню кожного педагога, підвищенню їх професіоналізму, творчої фахової майстерності. За результатами атестації присвоєно «спеціаліст другої категорії»- Долгановій О.А., Карпині А.В., Гуменюк О.В., « спеціаліст» — Плаксій О.О., Гриньковій Л.М., Кондрицькій А.Ю., відповідають раніше присвоєній категорії «спеціаліст першої категорії» – Кулеша Т.В., Тусьмук Т.В., Полуведько О.В., Овчарук Н.Б., Сус Л.Д. Педагоги — Кулеша Т.В., Тусьмук Т.В., Павлік Л.В., Савіна О.С., Гловатюк Ю.І. пройшли курси підвищення кваліфікації для вихователів при ВОІПОПП; Борак Н.А. – курси для завідувачів ДНЗ.

   Протягом року педагоги дошкільного закладу приймали активну участь у роботі методичних об’єднань міста. На базі нашого закладу були організовані методичні об’єднання для практичних психологів ДНЗ на тему: «Цілеспрямоване формування культури батьківства» (13.11.2013), «Психологічне консультування батьків» (09.01.2014), «Профілактично – корекційна робота з батьками для формування батьківської ефективності» (16.04.2014).

   Наш заклад активно співпрацює з Вінницьким обласним гуманітарно – педагогічним коледжем. Так, в рамках співпраці ДНЗ № 38 взяв участь у Регіональній науково – практичній конференції «В.О. Сухомлинський в діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова освіта» . В рамках конференції вихователь Карпина А.В. провела майстер – клас з інсценізації за творами В. Сухомлинського «Чарівна казка природи» (01.-02.10.2013). З метою обміну досвідом між педагогами ДНЗ та студентами дошкільного відділення проведено семінар «Вихователь – майстер своєї справи» ( 23.04.2014).

   Поставлені перед педагогічним колективом завдання на навчальний рік були успішно реалізовані. Всі пріоритетні завдання дошкільного закладу 2013-2014 навчального року розглядались на педагогічних радах: «Зростання духовного потенціалу дітей дошкільного віку засобами мистецтва », «Створення умов для максимального забезпечення дітей дошкільного віку якісною освітою», « Формування основ моральної поведінки дітей дошкільного віку в умовах суспільного виховання» ; в процесі консультацій для педагогів: «Дотримання вимог Базового компонента через реалізацію різних програм», «Мова мистецтва, або Використання методів арт – терапії у роботі з дітьми раннього віку», «Золота лінія перетину домашнього і суспільного виховання дітей дошкільного віку», «Розвиток «життєвої» креативності дітей для збереження життя і здоров’я», «Психологічні аспекти духовного розвитку дитини». Протягом навчального року повністю розкрита тема семінару-практикуму для педагогічних працівників «Трудова діяльність як організаційно – педагогічна умова креативного розвитку дошкільників»; психолого – педагогічного семінару «Роль мистецтва спілкування у розвитку антиципації». З метою розроблення дидактичного матеріалу з питань реалізації Базового компонента дошкільної освіти протягом року працювала творча група під керівництвом Міхаліної О.Б. Під керівництвом вихователя Кулеші Т.В. була організована робота динамічної групи над темою : «Пріоритетний аспект роботи – безпека життєдіяльності дитини».

   В 2013 – 2014 навчальному році з дітьми систематично проводились тематичні заняття, бесіди, Дні здоров’я, розваги, спортивні свята, конкурси читців, дидактичні ігри, в яких також були відображені всі пріоритетні завдання дошкільного навчального закладу.

   Системою в роботі з малюками для їх оздоровлення стало застосування педагогами нетрадиційних методів загартування: пальчикова гімнастика, дихальна гімнастика, гімнастика пробудження, аромо- та кольоротерапія. Вихователями власноруч виготовлено та поповнено нетрадиційне фізкультурне обладнання.

   Проблема забезпечення фізичного розвитку дітей дошкільного віку, формування, збереження та зміцнення їх здоров’я була і залишається досить актуальною. Вона визначена як пріоритетне завдання педагогічної діяльності. Дбаючи про створення умов для самостійної рухової діяльності дітей, для проведення рухливих ігор, фізкультхвилинок, фізкультпауз тощо, вихователі всіх груп наповнили яскравим обладнанням фізкультурні осередки.          До роботи з фізичного розвитку дітей активно долучаються батьки. В кожній із груп є тематичні папки-пересувки з практичними порадами щодо фізичного розвитку дітей, підвищення їх рухової активності, ці питання часто висвітлюються у батьківських куточках, піднімаються на групових батьківських зборах, консультаціях і бесідах. Спільно з батьками проводяться спортивні свята, розваги, де батьки своїм власним прикладом показують не байдужість до спорту та здорового способу життя.

   На розвиток творчих здібностей та нахилів дітей була спрямована і робота 11 гуртків «Дзвінкі голоси», «Музичний диво грай», «Рослини рідного краю», «Країна майстрів», « В країні лікарських рослин», «Маленькі правознавці», «Джмелик», «Будь природі другом», «Кмітливі та допитливі», які відвідували 112 вихованців ДНЗ.

   Протягом навчального року були проведені такі тематичні перевірки: «Сенсомоторний розвиток дітей засобами ліплення», «Створення умов для використання різноманітних способів оздоровлення дітей в ДНЗ», «Організація роботи     з соціально – морального розвитку дошкільників». Педагоги показали, що вміють володіти дитячим колективом, добре знають методики та програмові вимоги. Відповідно до вікових та психологічних особливостей вихователі обстежують рівень компетентності кожної дитини, планомірно та системно проводять необхідну навчальну, виховну, розвивальну роботу.

   Підводячи підсумки моніторингу основних крмпетенцій дітей всіх вікових груп стосовно засвоєння матеріалу протягом року, можна зробити висновок, що рівень знань дітей достатній. Аналіз результатів довів, що завдання з різних розділів програми на високий та достатній рівень виконує в середньому 66% дітей.

   Дошкільний навчальний заклад тісно співпрацює з закладом «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 Вінницької міської ради». Реалізація наступності та перспективності між навчальними закладами передбачає об’єднання комплексів організаційних та навчально-виховних заходів. Протягом 2013 — 2014 навчального року старші дошкільнята із великим задоволенням та масою позитивних емоцій відвідували уроки математики та читання у перших класах, шкільну бібліотеку, спортивний та актовий зал, який знаходиться в стінах ЗШ №11. Також були гостями на святі Першого дзвоника, «Прощання з букварем», «Останнього дзвоника». Разом з учнями школи на базі дошкільного закладу була проведена розвага «Уроки Дороги Світлофорівни», де маленькі дошкільнята перемогу та показали високі знання з правил дорожнього руху.

   Протягом навчального року проводились дні відчинених дверей в дошкільному закладі та школі. Спільно з вчителями початкових класів, практичних психологів ДНЗ та школи     були проведені батьківські збори «Гтовність дітей до школи – наша спільна турбота».

   В дошкільному закладі діє психологічна служба, яка тісно співпрацює з психологічною службою школи. Практичний психолог Щеголева Т.А. постійно проводить різноманітні форми роботи з дітьми, педагогами та батьками вихованців. Надає змістовні консультації, рекомендації педагогам, батькам вихованців, проводить тренінги з питань психології та виховання.

   Протягом 2013 – 2014 навчального року практичний психолог Щеголева Т.А. проводила з педагогами тренінги, тестування на визначення психологічного клімату в колективі за методикою В.Машкова, визначала ціннісно-орієнтовану єдність колективу, обраховувала показники рівня організаційної культури в дошкільному навчальному закладі, досліджувала взаємостосунки адміністрації і педагогічного колективу, обраховуючи організаційний потенціал.

   В роботі з дітьми практичний психолог забезпечує психологічний супровід процесу навчання та виховання дошкільників під час індивідуальних та групових занять. З метою визначення рівня розвитку основних компонентів шкільної готовності і виявлення рівня психологічної готовності майбутніх першокласників до шкільного навчання протягом березня-квітня 2014 року з дітьми старших груп № 2, 8, 9, 12, 15 була проведена «Комплексна діагностика психологічної готовності дітей до навчання в школі», яка включає в себе десять субтекстів. Всього обстежено 113 дітей старшого дошкільного віку, з них 56 дівчаток,   57 хлопчиків .

   Дослідження показало, що у дітей добре розвинене логічне мислення, рівень сформованості розумових операцій аналізу та узагальнення, на високому рівні розвиток довільної сфери, а також самооцінка дітей адекватна віковим нормам. Достатній рівень розвитку має мотиваційна готовність, що є важливим компонентом психологічної готовності дітей до навчання в школі. Дошкільники показали достатній результат у вмінні розуміти, утримувати та відтворювати навчальне завдання; орієнтуватись на зразок, точно копіювати його. Здатність дітей до розгляду ситуації з різних боків і вміння переключатись з одного знайденого рішення на пошук іншого також відзначається достатніми показниками.

   Особливої уваги з боку вихователів, психолога та батьків потребує здатність дітей сприймати інформацію на слух та рівень розвитку фонематичного аналізу, що є безпосередньою складовою шкільного навчання. Середній рівень розвитку показала діагностика, спрямована на сформованість образних і просторових уявлень дитини.

   Відповідно плану департаменту освіти педагоги дошкільного закладу, вихованці та їх батьки на протязі 2013– 2014н.р. приймали участь у міських заходах та конкурсах, а саме:

   -          Чемпіонат з різних видів спорту серед вихованців дошкільних навчальних закладів в рамках міської освітньої програми «Старти надій» : участь у змаганнях з шашок та боулінгу;

   -          Міській конкурс «Зимова феєрія»: були представлені п’ять робіт, перемогу (І місце) отримала Скорченко Настя за композицію «Лісова фотомодель»;

   -          Міський фестиваль дитячої творчості серед вихованців дошкільних навчальних закладів «Чарівна квітка – 2014»:   в номінації «Художнє читання» вихованка групи №9 Денисюк Єлізавета розповідала вірш О. Василенка «Я – українка»;

   -          Конкурс «Кращий навчально – методичний посібник» в рамках акції «Ярмарок фахових сподівань» представлена робота вихователів Криворучко А.М., Кулеші Т.В. «Використання ігрових навчальних ситуацій у формуванні уявлень про правила дорожнього руху у дітей середнього дошкільного віку» (номінація «Навчально-методичний посібник»);

   -          Міський конкурс «У колі дружньої родини »: перемогу отримала родина Городників ;

   -          Міський конкурс «Колискова пісня» : в номінації «Виконання колискових пісень сучасних авторів» участь прийняли музичні керівники Гуменюк Олександра Василівна, Демчук Євгена Юріївна, Степанюк Уляна Іванівна, а в номінації «Виконання народної колискової пісні» — Говядова Ніна Володимирівна (бабуся вихованця ДНЗ).

   Також педагоги та вихованці ДНЗ протягом 2013 – 2014 н.р. приймали участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах. Це:

   -          Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти — 2014» (срібна медаль в номінації «Cучасні програми, інноваційні підходи та рішення для підвищення якості освіти»);

   -          Всеукраїнський фестиваль дитячого театрального мистецтва (міський етап);

   -          Всеукраїнський конкурс «Казкова фантазія», організований інтернет- порталом «Педпреса».

   Удосконаленню роботи з використання здоровʼязбережувальних технологій в інтегрованій діяльності педагогів в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців. Управлінська робота з організації медико-педагогічного контролю в ДНЗ здійснюється у відповідності з вимогами Інструктивно-методичних рекомендацій МОН України щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі від 27.08.2004 р. №1/9-438.

   Медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням забезпечує комплексне здобуття відомостей про стан цієї роботи в дошкільному навчальному закладі спільними зусиллями       медичних працівників (лікар-педіатр, сестра медична старша) та педагогівдошкільного навчального закладу. Двічі на рік проводиться моніторинг стану здоров’я вихованців ДНЗ №38 Вінницької міської ради.

   Під час проведення профілактичних оглядів медичні працівники здійснюють комплексну оцінку стану здоров’я дітей. При цьому враховуються:

   • функціональний стан органів і систем;
   • рівень і гармонійність фізичного та нервово-психічного розвитку;
   • наявність хронічної (в тому числі, вродженої) патології.

   На основі даних показників діти розділяють на 3 групи здоров’я.

   Статистика останніх трьох років свідчить про те, що серед дітей дошкільного віку кількість тих, хто за визначенням медиків відноситься до І групи (цілком здорових дітей), поступово збільшується. Якщо у 2011-2012 навчальному році їх було – 23%, 2012 році –25%, то у 2013-2014 навчальному році здорових дітей нараховується 26% (за даними медичних працівників, групи здоров’я не визначаються для дітей ясельного віку). Одночасно простежується поступове зменшення кількості дітей, яким визначено ІІ групу здоров’я. Встановити стійку тенденцію щодо кількості патологічно хворих дітей (ІІІ група здоров’я) неможливо: протягом трьох останніх років показник коливається в діапазоні 4,2-5,5% .

   Контроль за станом здоров’я, нервово-психічного та фізичного розвитку дітей охоплює медичні огляди з комплексним медичним обстеженням; розподіл дітей на медичні групи для фізкультурних занять і загартування; індивідуальні призначення обсягів, доз фізичних навантажень у руховому режимі та загартуванні; своєчасний перегляд питань про переведення дітей з однієї медичної групи в іншу та про зміну медичних призначень; визначення динаміки фізичного розвитку дітей і показників захворюваності.

   Аналіз отриманих даних свідчить, що в 2013- 2014 навчальному році в ДНЗ №38 Вінницької міської ради до основної медичної групи відносили 54% від загальної кількості дітей, до підготовчої 26 %, до спеціальної –19 %.

   Узагальнення даних про стан здоров’я дітей та про зміну показників захворюваності є ефективним показником оцінки впливу здоров’язбережувальних технологій, що проводяться в ДНЗ №38 Вінницької міської ради .

   Контроль за розвитком рухів і фізичних якостей у дітей проводиться у вигляді обстеження фізичної підготовленості за середніми показниками розвитку рухів та фізичних якостей з урахуванням кількісних і якісних показників рухової підготовленості хлопчиків та дівчат двічі на рік: на початку (листопад) та наприкінці (травень) навчального року.

   В дошкільному навчальному закладі встановлені партнерські стосунки з батьками, протягом року забезпечувалась їх участь у вирішенні проблем, пов’язаних з навчанням і вихованням, зі зміцненням матеріальної бази. Педагоги не лише теоретично збагачували педагогічні знання батьків, а й проводили різні форми роботи : практичний показ занять з різних розділів програми, Дні відкритих дверей, консультації , зустрічі зі спеціалістами, батьківські збори, запрошували батьків на свята і спортивні заходи, влаштовували проведення спільних трудових справ, різних конкурсів, анкетування та тестування. Колектив ДНЗ мав на меті знайти шляхи взаєморозуміння між сім’єю та дитячим садком, ознайомити батьків не лише з організацією педагогічної роботи з дітьми, але й із традиціями групи, дитячого садка, які мають виховний вплив на дитину. На базі ДНЗ діє консультативний пункт по роботі з батьками дітей, які не відвідують дошкільний заклад, створено сайт закладу, який також вирішує завдання інформування батьків та громади про життя і перебіг подій в ДНЗ, а також створення позитивного іміджу ДНЗ. Це також дає можливість надання консультативної допомоги батькам з різних питань через мережу Інтернет. В наступному році плануємо продовжувати та удосконалювати роботу в даному напрямку.

   Організація харчування у ДНЗ ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 №298/227, та змін доІнструкції з організації харчування дітей, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,     Міністерства охорони здоров’я України 26 лютого 2013 року № 202/165.Організація харчування в умовах ДНЗ вимагає підвищеної відповідальності та неухильного виконання всіх норм і правил. Тому це питання стоїть на постійному контролі у адміністрації ДНЗ. Щомісячно проводиться оперативний контроль різними службами (медичною, методичною службами, шеф-кухарем, завідувачем) дане питання заслуховується на оперативних нарадах, виробничих нарадах та нарадах при завідувачі. Організація харчування в ДНЗ забезпечується, безпосередньо, працівниками харчоблоку та медичними сестрами. Цією категорією працівників заклад укомплектований 100%. Продукти харчування та продовольча сировина постачається централізовано, постачальники  були визначені рі­шенням тендерного комітету. Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів медичною сестрою ведеться Журнал обліку виконання норм харчування. Аналіз виконан­ня норм харчування проводиться щомісячно і  показує, що в цілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснюється наближено до норм.

   Фінансово – господарська діяльність у ДНЗ здійснювалась згідно з річним планом. Із метою забезпечення стабільної роботи закладу за сезонами були розроблені спеціальні заходи, а контроль за їх виконанням здійснювався адміністрацією та відповідними комісіями профспілкового комітету, про що свідчать наявні акти перевірок, накази. Поліпшилась і зміцніла матеріальна база дошкільного закладу. Слід відмітити з позитивної сторони роботу всього колективу по благоустрою приміщення та території дитячого садка. Завдяки розумінню та допомоги з боку батьків був зроблений капітальний ремонт музичної зали,   проведені роботи по усуненню прориву труб в групі № 3, на пральні. В усіх групах поновлено іграшки та посуд.   За позабюджетні кошти силами батьків проведено косметичні ремонти в усіх групах. Старі вікна частково замінені на металево – пластикові в групах № 4, 10,14, 6, 8, 9, 5, 16.

   В ході літнього оздоровчого періоду 2014 року вся робота дошкільного закладу була спрямована на підвищення стійкості дитячого організму до змін у навколишньому середовищі шляхом загартування повітрям, сонцем і водою; організацію змістовного дозвілля дітей та повноцінного і вітамінізованого харчування.