• Свежие записи

 • Свежие комментарии

  • Архивы

  • Рубрики

  • Мета

  • Використання ІКТ в гуртковій роботі ДНЗ №38

   Використання ІКТ в гуртковій роботі ДНЗ №38

   pc11З 2013 року в нашому дитячому садку організована робота гуртка з оволодіння комп’ютерною грамотою. Програма гуртка «Файлик» призначена для освоєння дошкільниками навичок користування комп’ютером, розвитку у них логічного мислення і творчих здібностей. На заняттях діти вчаться спілкуватися, висловлювати свою думку, аргументувати отримані результати, працювати в групі, отримують різноманітні знання, проявляють пізнавальну активність. Вони набувають навички роботи з доступними програмними засобами. Заняття гуртка організовуються один раз на тиждень по 25 хвилин в ігровій формі. Робота з формуванняелементарної комп’ютерної грамотності дошкільників, яку проводимо в ДНЗ, складається з двох частин – теоретичної та практичної. Циклову модель занять із комп’ютерної грамоти подано на   рисунку 2.2 .

   Теоретична частина спрямована на формуван­ня у дітей елементарних уявлень про комп’ютер, як він працює, його складові та їх призначення. Дитина ознайомлюється з історією обчислювальної техніки, сучасними можливостями її використання в різних сферах життя, отримує перші знання про алгоритми, використання комп’ютера в навколишній дійсності (магазин, бібліотека, Інтернет тощо), вчиться кори­стуватися спеціальними термінами (алгоритм, робо­чий стіл, меню, процесор тощо). Але найперше дити­на ретельно вивчає правила роботи на комп’ютері та правила безпеки.

   Теми подаються відповідно до циклів поступово, в ігровій формі, у вигляді бесід, бесід — діалогів,

   слу­хання та складання казок, експериментів. Усі зав­дання подаються згідно з віковими, фізіологічними та індивідуальними особливостями дошкільнят.

   Розглядаючи всі ці питання, дитина розвиває свій загальний світогляд, ознайомлюється із цікавими су­часними предметами навколишнього середовища, підвищує свій рівень життєвої компетентності.

   Практична частина спрямована на навчання дити­ни умінь і навичок самостійної роботи за комп’ютером: користування мишкою, клавіатурою, калькулятором.

   Завдання передбачають роботу дитини у стандарт­них програмах, які є у кожному комп’ютері: графічний редактор, текстовий редактор, калькулятор.

   У графічному редакторі дитина малює, конст­руює; закріплює знання про геометричні фігури, ве­личину, колір; розвиває мислення, фантазію; вчиться працювати індивідуально, осмислено вибирати спосіб дії для розв’язання завдання; тренує швидкість дій та мислення («Намалюй геометричні фігурі», «Хатинка для лисички», «Космос», «Веселе Сонечко», «Ялинка», «Де мишка живе?», «Домалюй»). При цьому вона весь час відпрацьовує навички користування мишкою.

   У текстовому редакторі дитина закріплює знан­ня з грамоти; вчиться набирати букви, склади, слова двома руками; розвиває дрібну моторику рук, пам’ять, мислення («Країна Літер», «Маленькі слова», «Ім’я», «Цікаві сусіди»). Весь час вона відпрацьовує навички користування клавіатурою.

   У програмі «Калькулятор» дитина набирає циф­ри, приклади; закріплює знання про арифметичні зна­ки і цифри, рахунок; розвиваючи логіко-математичні здібності, продовжує відпрацьовувати навички корис­тування мишкою («Рахуємо», «Веселі цифри», «Чого бракує»).

   Під час навчання використовують комп’ютерні ігри: серійні розробки   «Еврика», «Мотори», «Збери картинку», «Обличчя», «Що підходить», «Дивні тварини», «Космос», «Парашути», «Рибки», «У дідуся Боровичка», «Мишка», «Підводні човники», «Очи­стимо водоймище», «Порахуй!», «Що зайве?», «Що підходить», «Продовж!», «Фігури», «Знайди пару».

   Слід зазначити, що всі ігри різнобічного змісту: ди­дактичного, пізнавального, творчого, діагностичного. Вони спрямовані на інтелектуальний розвиток, фор­мування позитивного емоційного ставлення до ро­боти на комп’ютері, розвиток пам’яті, мислення, активізацію творчих здібностей.

   Кожна дитина згідно з індивідуальними здібностями отримує знання в доступній їй формі, відпрацьовує навички роботи з пристроями. Завдання продумані так, щоб кінцевий результат було видно на pc22кожному занятті.

   Перед практичною діяльністю має бути певна під­готовка. Наприклад: перед тим, як малювати хатинку для лисички з геометричних фігур, обов’язково роз­глядаються геометричні фігури, їх колір і величина, колір фону. Звертають увагу на те, яким інструментом треба малювати і розфарбовувати, на можливості цього інструмента.

   Водночас дитина продумує алгоритм виконання завдання. Коли в неї щось не виходить, поряд завжди є дорослий, який допо­може, розтлумачить дитині, як усе можна виправити.

   Завдання творчого характеру дитина виконує сама, використовуючи свій досвід і здобуті знання. Прак­тична робота показала, що треба уважно стежити за виконанням вправ, вчасно попереджати формування неправильних дій, заохочувати дітей до правильного оптимального виконання.

   Структура заняття гуртка:

   Назва заняття

   Програмовий зміст

   Матеріал

   Хід заняття: а) підготовча частина (9 хв.); б) фізкультхвилинка (2 хв.);

   в) основна частина (8 хв.); г) профілактика втомлюваності зору (3 хв.);

   д) підсумок заняття (3 хв.)

   В процесі гурткової роботи у дітей формуються навички роботи з комп’ютером, створюються умови для збагаченого сприйняття дітьми запропонованої теми, включення їх у практичну діяльність, що сприяє всебічному розвитку і вихованню за допомогою презентацій, навчальних і розвиваючих ігор, виконання проектів.

   pc33Організовується цілеспрямована робота з батьками гуртківців зі створення здоров’язберігаючих умов під час роботи дошкільників з комп’ютером в домашніх умовах. Використання інформаційних комп’ютерних технологій в гуртковій роботі допомагає:

   - Формувати і закріплювати знання дітей;

   - Моделювати будь-який рівень деталізації і «натуральності» ігрової та навчальної діяльності в зіставленні з реальною;

   - Розвивати дрібну моторику;

   - Підвищувати рівень мотивації дитини при виконанні освітніх завдань;

   - Розвивати психічні здібності, необхідні для інтелектуальної діяльності: сприйняття, уваги, пам’яті, мислення.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Циклова модель занять із комп’ютерної грамоти

   Отже, під час роботи з комп’ютером мислення дошкільників активі­зується, у них з’являється прагнення до набуття нових знань, що не­одмінно веде за собою формування у дітей таких базових особистісних якостей, як самостійність, допитливість, активність, ініціативність і вод­ночас посидючість, уважність, зосередженість. Сформовані уявлення про комп’ютер як сучасний технічний засіб, що розширює інформа­ційні обрії та допомагає орієнтуватися в умовах високої технологізації життя, та елементарні навички роботи з ним дадуть дитині змогу почу­ватися компетентною в умовах розвитку інформаційного суспільства.