• Свежие записи

 • Свежие комментарии

  • Архивы

  • Рубрики

  • Мета

  • Реалізація моделі освітньо – інформаційного середовища як засобу розвитку творчої особистості дошкільника в ДНЗ №38

   Реалізація моделі освітньо – інформаційного середовища як засобу розвитку творчої особистості дошкільника в ДНЗ №38

   Для досягнення повноти і якості використання наукових і практичних знань в освітній діяльності ДНЗ адміністрацією та педагогічним колективом вирішено реалізувати модель освітньо – інформаційного середовища.

   Комп’ютер, мультимедійні засоби — інструменти для обробки інформації, які можуть стати потужним технічним засобом навчання, засобом комунікації, необхідними для спільної діяльності педагогів, батьків та дошкільнят .

   Аналізуючи діяльність нашого ДНЗ №38 Вінницької міської ради, хочеться відзначити, що використання педагогами ІКТ в роботі з дітьми та батьками перебуває на достатньому рівні. Робота педагогічного колективу характеризується цілісністю і передбачає взаємозв’язок між різними видами діяльності. modelПедагоги активно впроваджують нові освітні технології в навчально–виховний процес ДНЗ, такі як метод проектів, технологію портфоліо, ігрові технології і т. д. 80 % педагогічного колективу володіють персональним комп’ютером. З них : 15 % — початківців користувачів; 25 % — користувачі ; 40 % — просунуті користувачі .

    

   У зв’язку з цим в нашому дитячому садку виникла необхідність реалізації проекту «Використання інформаційно — комунікаційних технологій в ДНЗ для створення єдиного інформаційного середовища». Нами задекларована головна мета впровадження інформаційних технологій – це створення єдиного інформаційного простору освітнього закладу, системи, в якій задіяні і на інформаційному рівні пов’язані всі учасники освітнього процесу : адміністрація, вихователі, діти та їхні батьки. Дані наведеного аналізу дозволяють виділити ресурси, які можуть стати фундаментом проекту: достатній рівень професіоналізму педагогів, наявність нормативно — правової бази, наявність науково — методичної бази.

   Проект заснований на концептуальних положеннях:

   • Інформаційна культура і комп’ютерна грамотність педагогів.

   • Принцип охорони здоров’я дітей.

   • Інформаційний підхід до педагогічного процесу.

   • Триєдність освітніх цілей.

   • Педагогічна доцільність.

   • Інтеграція.

   • Принцип мультимедійності.

   • Інтерактивний характер.

   В проекті ми поставили перед собою завдання:

   1. Створити комплексну інтегровану модель інформаційно-методичного і технічного забезпечення освітньо-виховного процесу ДНЗ. Інтегрувати, впровадити інформаційні технології в процеси виховання і навчання.
   2. Створити банк комп’ютерних навчальних програм, дидактичних і методичних матеріалів з ​​використання інформаційних технологій у роботі ДНЗ.
   3. Розробити особистісно — орієнтовані форми взаємодії суб’єктів (дітей, батьків, педагогів) закладу, що зумовлюють підвищення рівня професійної компетентності фахівців і оволодіння інтегрованими способами розвитку особистості дитини.
   4. Підвищити зацікавленість батьків у взаємодії їх з ДНЗ.
   5. Популяризувати діяльність ДНЗ серед населення міста , області , країни.

   Поетапний план реалізації проекту:

   1 етап — організаційний

   • розробка нормативно-правової бази;

   • створення творчих груп з висококваліфікованих і творчих фахівців для роботи за проектом;

   • розробка структури впровадження використання ІКТ у освітньо – виховному процесі ДНЗ.

   2 етап — впроваджувальний

   • апробація та впровадження ІКТ у освітньо – виховний процес ДНЗ ;

   • підготовка педагогічних кадрів (надання консультацій, проведення семінарів, майстер – класів тощо) ;

   • вибудовування співпраці з батьками;

   • оновлення і збагачення предметно- розвивального середовища ДНЗ ;

   • вдосконалення моделі взаємодії дитячого садка і сім’ї у розвитку дітей ;

   • забезпечення пропаганди педагогічних знань і результатів роботи ДНЗ перед батьками та громадськістю.

   3 етап — результативний

   • аналіз результатів реалізації проекту в ДНЗ , коректування змісту , підведення підсумків ;

   • узагальнення досвіду роботи педагогів ;

   • розроблення програми дій ДНЗ на наступний період реалізації проекту з урахуванням отриманих результатів .

   Очікувані результати:

   1. Підвищення ефективності процесу навчання.
   2. Активізація пізнавальної діяльності дітей.
   3. Роз­виток природної обдарованості, здібностей кожної дитини як за­поруки и самоствердження на життєвому шляху.
   4. Підвищення рівня професійної майстерності педагогів ДНЗ .
   5. Виявлення рівня психолого- педагогічної компетенції батьків.
   6. Розкриття особистісного потенціалу вихованців у виховній системі ДНЗ та сім’ї.
   7. Реалізація особистісно — професійного зростання педагогів.
   8. Активізація педагогічної та культурної свідомості батьків , педагогів та інших фахівців , для створення єдиного інформаційного середовища .
   9. Участь батьків у освітньо – виховному процесі дитячого садка.
   10. Підвищення педагогічної культури батьків.

   Таким чином, реалізація проекту здійснюється через створення інформаційного середовища, через навчання педагогів ІКТ, занять з дітьми з використанням ІКТ, гуртковій роботі по навчанню комп’ютерної грамотності старших дошкільників, оптимізації співпраці з батьками.