• Свежие записи

 • Свежие комментарии

  • Архивы

  • Рубрики

  • Мета

  • Освітньо-інформаційне середовище як засіб підвищення ефективності навчально – виховного процесу в сучасному дошкільному навчальному закладі

   Освітньо-інформаційне середовище як засіб підвищення ефективності навчально – виховного процесу в сучасному дошкільному навчальному закладі

   На виконання Програми розвитку інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій в закладах освіти міста Вінниці на 2011-2015 роки, адміністрацією ДНЗ №38 Вінницької міської ради проведено значну роботу з впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес та управлінську діяльність.

   Досвід роботи нашого ДНЗ показує дійсну можливість реалізації основних завдань створення єдиного освітньо-інформаційного середовища.

   Адміністрація дошкільного закладу, фахівці володіють комп’ютером і мають його в особистому користуванні. З 2009 року дошкільний заклад має доступ до мережі Internet, свій сайт і електронну поштову скриньку. Розміщення важливої інформації на сайті ДНЗ дозволяє своєчасно довести її до відома батьків вихованців. Це вивело взаємодію педагогів і батьків ДНЗ на більш високий якісний рівень.

   Використання інформаційно-комунікаційних дозволяє розширити можливості педагогів. З кожним днем все більше педагогів починає займатися власними розробками інформаційних ресурсів та інших засобів ІКТ .На сьогоднішній день комп’ютерні програми, ігри, завдання у своїй роботі застосовують всі педагогічні працівники: вихователі, музичні керівники, психолог, методист. Саме ними була складена картотека цих матеріалів. Всі матеріали ретельно підбиралися з урахуванням віку дітей та навчальних напрямків роботи з ними. Велику роль у їх підборі відігравало те, чи мають ці матеріали позитивний моральний напрямок, чи не присутні в них агресивність, жорстокість, насилля. В багатьох іграх та програмах присутні елементи новизни, сюрпризності, незвичності, в них використовуються засоби заохочення, що так полюбляють діти. Застосування комп’ютерів, мультимедіа та інформаційних технологій у якості дидактичних засобів використовується нами для підвищення мотивації та індивідуалізації навчання, розвитку творчих здібностей дітей та для створення благополучного емоційного фону. Можемо зауважити, що використання мультимедіа у навчанні не тільки збільшує швидкість передачі інформації дітям та підвищує рівень її засвоєння, а й сприяє розвитку таких процесів як увага, пам’ять, мислення, уява, мовлення, розвиває почуття кольору, композиції, бере участь у інтелектуальному, емоційному та моральному розвитку дітей. Новизна комп’ютера та інтерактивного обладнання відображаються в розширенні та збагаченні змісту знань, вмінь та навичок дитини, в інтенсифікації створення структурних комплексів інтелектуального та мотиваційно-емоційного характеру, у зміні динаміки процесу психічного розвитку.

   Між заняттями комп’ютерні ігри та мультимедійні презентації допомагають закріпити знання дітей ; педагоги використовують їх для індивідуальної роботи з дітьми, які випереджають однолітків у розвитку або відстають від них. Мультимедійні презентації копіюються і видаються батькам для домашнього перегляду . Батьки отримали можливість займатися з дитиною вдома , при цьому зберігається єдність подачі матеріалу батьками та педагогами з певної теми .

   Досвідом своєї роботи з використання ІКТ для підвищення ефективності освітньо-виховного процесу та формування творчої особистості дошкільника охоче ділимось з колегами з інших дошкільних закладів міста. Так, вихователь – методист Долганова О.А. є керівником міської динамічної групи; практичний психолог ДНЗ Щеголева Т.А. — керівник методичного обʼєднання практичних психологів дошкільних закладів міста Вінниці та член методичної ради міського методичного кабінету; старша медична сестра Стасенко Н.В. — керівник методичного обʼєднання старших медичних сестер дошкільних закладів міста Вінниці. Дошкільний навчальний заклад №38 Вінницької міської ради є базовим для проходження педагогічної практики студентами Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу, а тому майбутні вихователі мають можливість оволодіти основними методичними підходами до роботи з дітьми дошкільного віку з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

   Отже, створення єдиного освітньо-інформаційного простору дошкільного закладу, системи, в якій задіяні і на інформаційному рівні пов’язані всі учасники освітнього процесу : адміністрація, вихователі, діти та їхні батьки, сприяє підвищенню ефективності навчально-виховного процесу та формуванню соціально активної, відповідальної, творчо мислячої особистості дошкільника.